W mro¼ne popo³udnie, ok. 1890


olej, p³ótno, 79 x 104,5 cm