Procesja polska

fragment Bitwy pod Lepanto 

po 1632
olej, p³ótno

Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie