Portret Stanisława Tęczyńskiego

przed 1634
olej, płótno

Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie